قالب وردپرس درنا توس
Home / Sport / Rebic celebra per il successo di Milano a Verona

Rebic celebra per il successo di Milano a VeronaACMILAN – DISEGNO AL DEBUTTO PER LA PRIMAVERA

  AcMilan - Pareggio al debutto per la primavera Milan Primavera di Mister Giunti ha pareggiato con un pareggio: i rossoneri sono stati fermati sull'1-1 da Spezia a Vismara nel primo giorno del campionato di Primavera 2.

000); var bannerok = new Object (); per (var zone nel banner) { bannerok [zona] = new Array (); per (i = 0; i < banner[zona].length; i++) { var ok = 1; if (banner[zona][i]['scadenza']> 0 && banner [zona][i]['scadenza']<=now) ok = 0; if (banner[zona][i]['partenza']!=0 && banner[zona][i]['partenza']> ora) ok = 0;

if (ok == 1) bannerok [zona] .push (banner [zona][i]); }

bannerok [zona] .sort (function () {return 0.5 - Math.random ()}); }

banner = bannerok; var banner_url = & # 39; https: //net-storage.tccstatic.com&#39 ;; var banner_path = & # 39; /storage/milannews.it/banner / & # 39; funzione asyncLoad () { if (action == & # 39; leggi & # 39; && TCCCookieConsent) { var scripts = [ "https://connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1", ]; (funzione (array) { per (var i = 0, len = array.length; i <len; i ++) { var elem = document.createElement (& # 39; script & # 39;); elem.type = & # 39; text / javascript & # 39 ;; elem.async = true; elem.src = array [i]; var s = document.getElementsByTagName (& # 39; script & # 39;) [0]; s.parentNode.insertBefore (elem, s); } }) (Script); }

setTCCCookieConsent (); } if (window.addEventListener) window.addEventListener ("load", asyncLoad, false); else if (window.attachEvent) window.attachEvent ("onload", asyncLoad); else window.onload = asyncLoad;

funzione resizeStickyContainers () { var stickyFill = document.getElementsByClassName (& # 39; sticky-fill & # 39;) per (i = 0; i <stickyFill.length; ++ i) { stickyFill [i] .style.height = null } per (i = 0; i <stickyFill.length; ++ i) { stickyFill [i] .style.height = stickyFill [i] .parentElement.offsetHeight + stickyFill [i] .parentElement.offsetTop - stickyFill [i] .offsetTop + & # 39; px & # 39; } } document.addEventListener (& # 39; DOMContentLoaded & # 39 ;, resizeStickyContainers, false)

// layout_headjs funzione utf8_decode (e) {for (var n = "http://www.milannews.it/", r = 0; r <e.length; r ++) {var t = e.charCodeAt (r); t <128? n + = String.fromCharCode (t) 🙁 127 <t && t <2048?n+=String.fromCharCode(t>> 6 | 192) 🙁 n + = String.fromCharCode (t >> 12 | 224) n + = String.fromCharCode (t >> 6 & 63 | 128)), n + = String.fromCharCode (63 & t | 128))} return n} funzione base64_decode (e) {var n, r, t, a, i, h, d = "http: //www.milannews.it/ "o = 0; per (e = e.replace (/ [^A-Za-z0-9+/=] / g, "http://www.milannews.it/"); oppure <e.length;) n = this._keyStr.indexOf (e.charAt (o + +)) <<2|(a=this._keyStr.indexOf(e.charAt(o++)))>> 4, r = (15 & a) <<4|(i=this._keyStr.indexOf(e.charAt(o++)))>> 2, t = (3 & i) << 6 | (h = this._keyStr.indexOf (e.charAt (o ++))), d + = String.fromCharCode (n), 64! = i && (d + = String.fromCharCode (r)), 64! = h && (d + = String.fromCharCode (t)); return utf8_decode (d)} funzione getBannerJS (e, n) {void 0! == banner [e] && 0! = banner [e] .length && (statico = vuoto 0! == window.banner_url? window.banner_url: "http://www.milannews.it" / ", bannerPath = void 0! == window.banner_path? window .banner_path: "http://www.milannews.it/", bannerSel = banner [e] .pop (), "undefined"! = typeof bannerSel && (style = -1 == e.indexOf ("side") ? "overflow: nascosto; altezza:" + bannerSel.height + "px;": "altezza minima:" + bannerSel.height + "px;", stile = -1 == e.indexOf ("side") " http: //www.milannews. it / "250! = bannerSel.height && 280! = bannerSel.height? style: style +" altezza massima: 600px; overflow: nascosto; ", style = style +" larghezza: " + bannerSel.width + "px; margin: auto;", htmlBanner = bannerSel.embed? base64_decode (bannerSel.embed): & # 39;  Banner & # 39; + e + & # 39 ;, 0 == TCCCookieConsent && (htmlBanner = "http://www.milannews.it/" "), htmlString = & # 39;

& # 39; + + htmlBanner"

"document.write (htmlString)) )} _ keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnop qrstuvwxyz0123456789 + / = ";
Source link