قالب وردپرس درنا توس
Home / Entertainment / Anna Sądrza revealed why she had gained weight again

Anna Sądrza revealed why she had gained weight againThe 40-year-old Anna operation has a yo-yo effect. What was the reason?


Gessler: I've never done anything on my face.
Newseria Lifestyle

requestUri.shift ();

uriParams.push (host);

requestUri.forEach (function (element) { if (item) { uriParams.push (item); } });

var getParams = {"nId": "3157050"};

Function escapeHtml (Text) { var map = { "&": "&", <: <", ">:> & # 39; "& # 39 ;:" "", "& # 39;": & # 39; " };

return text.replace (/ [&<>"'] / g, function (m) {return map [m];}); }

Function stripTags (input) { var tags = / ] *> / gi; var commentsAndPhpTags = / | / gi; return input.replace (commentsAndPhpTags, "") .replace (tags, ""); }

Object.keys (getParams) .forEach (function (item) { var key = escapeHtml (stripTags (item)); var val = escapeHtml (stripTags (getParams [item]));

if (val) { uriParams.push (Val); }

uriParams.push (key); });

var pageUri = uriParams.join (","); var pageUri2 = (host + requestUrl) .replace (/ [^a-zA-Z0-9-/:.#] / g, "_");

keywords ["pageUri"] = pageUri; keywords ["pageUri2"] = pageUri2;

Return keywords; }) () url: urlPart1 + adUnitName + urlPart2 };

Return params; } } "Server": "www.pomponik.pl", "preload", "none", "topic", "Pomponik" "long", "pl", "adServerUrl" " / / hub.com .pl / _ [TIMESTAMP] / ad.xml? id = SQv3ofEY1vFC8vuqdpiUt2EALEWHutB0lif.uKrqHVf.R7 "," noAdvert ": 0," foreign ": {" beforePlay ":" true "}," cdnResolve ". (), callback, ctx) { if (fileSrc.indexOf (& ngr; v-nocdn & # 39;)! == -1) { callback.call (ctx, null, fileSrc); Return; } var callbackName = & # 39; player & # 39; + Math.floor (Math.random () * 100000); var fileSrcWithoutProtocol = fileSrc.slice (fileSrc.indexOf (& # 39; v.iplsc.com & # 39;)); var requestUrl = & # 39; // redir.cache.orange.pl/interia/&#39; + fileSrcWithoutProtocol + & # 39; callback = & # 39; + callbackName; var tried = 0; var timeout; getData (requestUrl); Window [callbackName] = function (data) { if (data && data.result && data.result.media_url) { callback.call (ctx, null, data.result.media_url); } else { timeout = setTimeout (function () { if (tried < 10) { getData(requestUrl); } else { callback.call(ctx, 'Nie można załadować cdn: ' + requestUrl, null); if(Inpl.Log) { Inpl.Log.log('CDNERR', requestUrl, location.host); } }; tried++; },500); } }; function getData(url) { var cdn = document.createElement('script'); cdn.src = url; cdn.charset = 'utf-8'; cdn.type = 'text/javascript'; cdn.async = true; cdn.onerror = function() { callback.call(ctx,'Nie można załadować cdn: ' + requestUrl, null); if(Inpl.Log) { Inpl.Log.log('CDNTIMEOUT', requestUrl, location.host); } } document.body.appendChild(cdn); } } ,"basepath":"https://js.iplsc.com/inpl.videoplayer/latest/","autoplay":0,"muteOn":1});} }); jQuery(document).ready(function(){ window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : 438577716225831, cookie : true, xfbml : true }); try { if (FB && FB.Event && FB.Event.subscribe) { var fbLikeIwa = function(widget, status) { var params = widget.getAttribute('data-iwa'); if (params) { var args = Array.prototype.slice.call(JSON.parse(params)); if(status == "unlike") { args[2]= "un" + args[2]; } if(args.length == 8 && args[7] == "iwaCheckForMobParam"){ if(window.Inpl.Mobile.Detect!="undefined" && window.Inpl.Mobile.Detect.isMobile){ if(status == "unlike") { args[5] = "un" + args[5]; } args[2]= args[5]; args[4]= args[6]; } args=args.slice(0,5); } iwa.apply(this, args); } }; FB.Event.subscribe('edge.create', function(href, widget) { fbLikeIwa(widget,"like"); var ref = widget.getAttribute('ref'); if (ref) { _gaq.push(['b._trackSocial', 'facebook', 'like-'+ref, href]); } }); FB.Event.subscribe('edge.remove', function(href, widget) { fbLikeIwa(widget,"unlike"); var ref = widget.getAttribute('ref'); if (ref) { _gaq.push(['b._trackSocial', 'facebook', 'unlike-'+ref, href]); } }); } } catch(e) {} }; (function(d, s, id, localization, debug) { var js, ref = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "http://connect.facebook.net/" + localization + "/all" + (debug ? "/debug" : "") + ".js"; ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(document, 'script', 'facebook-jssdk', 'pl_PL', false)); }); //-->
Source link